Два системи кои работат рамо до рамо

Нашиот имунолошки систем е еден од најсложените системи во нашето тело и е специјализиран за одбрана. Може да се подели на два механизми кои соработуваат во одбраната, и се поврзани заедно на различни начини.

Неспецифичниот имунолошки систем не се бори со специфични агенси или нема имунолошка меморија, но наместо тоа функционира како поопшт систем на заштита. Од друга страна, специфичниот имунолошки систем се развива со текот на годините, надградувајќи го своето знаење за специфични микроби со текот на времето во таканаречената „имунолошка меморија“.

Неспецифичен имунолошки систем: Брз и широко распространет

Ние сме родени со недопрен одбранбен систем наречен „неспецифичен имунолошки систем“, познат и како „вроден имунитет“. Постојано работи за да нè заштити од разновидниот број надворешни агенси со кои се соочуваме во секојдневниот живот.

Целиот овој систем ја формира првата линија на одбрана. Оваа линија е составена од бариери, на пример кожата и мукозните мембрани, како и од клетките што претставуваат прва линија на одбрана, на пример природните клетки-убијци, односно Т-клетките, кои пребаруваат и уништуваат туѓи клетки на брз и неселективен начин. Неспецифичниот имунолошки систем нема имунолошки меморија и на тој начин обезбедува поопшта заштита.

Специфичен имунолошки систем: Адаптивен и насочен

Имаме и систем за одбрана кој се развива постепено со текот на годините, бидејќи телото е изложено на различни надворешни агенси и учи како да се справи со нив. Ова е познато како специфичен имунолошки систем или стекнат имунитет.

Помошните Т-клетки и цитотоксичните Т-клетки сочинуваат армија од клетки обучени да се насочуваат кон специфични микроби врз основа на информациите зачувани во таканаречената „имунолошка меморија“. Овој склад на информации продолжува да расте во текот на нашите животи. Во случај на несакан настан, се активира имунолошки одговор - поставувајќи ги овие имунолошки клетки да се борат против причината.

Предупредување !

Информациите за нашите производи дадени на нашата интернет страница се само краток опис за особините на граничните производи и нивното индикационо поле. За стручно и професионално мислење Ве молиме консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт. Податоците на оваа оваа интернет страница служат само за информирање и истите не се наменети за промоција или рекламирање.